Medewerkers

Op dit moment komt nog veel werk op de schouders van de initiatiefnemers neer. We streven naar de opbouw van een organisatie waar de haalbare taken in lijn zijn met de doelstellingen. We hebben er voor gekozen eerst aan de slag te gaan met werkgroepen en in een latere fase bestuurs en commissieleden te benoemen.

De commissies zijn:

  • De verbetering van de organisatie: Raymond Joval, ondersteund door Tom Berendsen (op verzoek van het Stadsdeel)
  • Ledenadministratie en de contributie inning: Ester Udo en Lisinka Nieuwendam ondersteund door Joke (van Amsterdamse helden)
  • Adviseur opstellen jaarcijfers: Jessica Belder
  • Het formuleren van de strategie: Naomi Olenski, John Jhinnoe en Alexander Hagens
  • Verbetering van de website: Darryl Veldman en Aglaia Olenski
  • Verkrijgen Fight Right keurmerk: Naomi Olenski en Tom Berendsen
  • Het organiseren van opleidingen: Maikel, Naomi Olenski en Tom Berendsen
  • Co√∂rdinatie verbetering pand: Raymond Joval
  • Technisch beleid: Raymond Joval en Paul Pengel
  • Aanvraag stagiaire Sport management en ondernemen: Tom Berendsen