Direct inschrijven

(Zo nee. Vul dan "niet van toepassing" in)
(Betreft het een soortgelijke (vecht)sport geef dan uw klasse of graad aan. Tevens als u een andere sport beoefende bijv. Voetbal 2e klasse zaterdag amateurs)
Aanmelden bij de NBB vereist extra contributiekosten. Neem contact op voor vragen.

 

 

Het lidmaatschap treedt in werking op de dag van ondertekening van het inschrijfformulier en blijft van kracht totdat het lid per aangetekende brief of mail aan het secretariaat te kennen heeft gegeven dat diens lidmaatschap beeindigd dient te worden. Het lidmaatschap wordt alleen ontbonden als het lid alle financiele verplichtingen tot op de dag van opzegging heeft voldaan.

De maandelijkse contributie moet voor de 1e van de desbetreffende maand voldaan zijn. U dient de betaling aan de balie te verrichten of kunt dit middels een overboeking voldoen naar bankrekeningnummer: NL73 RABO 0150 166 575 o.v.v. NAAM en SPORTONDERDEEL. Het opzegtermijn betreft 1 maand.

Minderjarigen dienen met een ouder/voogd de inschrijving te voltooien in de boksschool.